Резултати од испитот по предметот ТИС-туристички информациски системи, од 7.09.2016.

име и презиме поени
Иван Станковски 78
Мартина Вучкова 76
Ѓорѓи Делов  74
Никола Николовски 68
Томица Поповски 62
Кристиан Пашовски 52
Семир Факиќ 51
Анѓела Бошкова 48
Филип Цветановски 42
Елена Личина 35
Габриела Зафирова 32
Рената Митевска 28

Објаснување: За испитот да се смета положен, кандидатите треба да имаат над 50 поени.
Покрај од писмениот или усмен испит, кандидатите можат да добијат до 15 поени од изработена статија и 5 поени од присуство на часови, активност и др.
За повисока или преодна оценка може да се направи туристичка статија (од типот туристички статии поставени на ИГЕО: за некоја туристичка атракција во Македонија или пошироко, за некој туристички веб-сервис, за е-туризмот и сл.). Во статиите мора да биде наведен изворот на користени податоци/фотографии/карти.

Последен рок за доставување на статија е 16.09.2016 година. Оценките ќе бидат внесени најдоцна на 19 и 20.09.2016 година.
Скала: 51-60=6; 61-70=7; 71-80=8; 81-90=9; 91-100=10.