РБ Име и презиме Испит Проектна Статија Вкупно
1 Александра Ѓоргиевска 40      
2 Анастас Михајловски 50      
3 Ангел Матеничарски 49      
4 Ангела Божиновска 47      
5 Андријана Стојановска 48      
6 Антонио Стомнаровски 0      
7 Билјана Младеновска 48      
8 Викторија Дамјановска 76      
9 Викторија Петковска 42      
10 Викторија Спирковска 58      
11 Дијана Јангеловска 41      
12 Ивана Копиловиќ 65      
13 Катерина Аврамовска 49      
14 Катерина Ласкова 35      
15 Кире Спироски 41      
16 Маја Спаскова 56      
17 Мартина Мунеска 74      
18 Никола Дамевски 44      
19 Стефани Перковска 68      
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50