Резултати од испитот по предметот ТИС од 29.05.2017 година.

1 Љубица Стојанова 72
2 Емилија Маневска 71
3 Ирена Предарска 70
4 Симона Димитриевска 67
5 Сандра Граматикова 58
6 Бојан Трпковски 48
7 Христина Арсовска 44
8 Нина Николовска 40?
9 Филип Здравевски 40?
10 Марија Андевска 40?
11 Самоил Момироски 40?
12 Магдалена Павловска 35
13 Ѓорѓи Грнев 32
14 Неделковски Стево 15

Студентите со над 40 поени се положени, оние со 40 поени треба да дополагаат или да напишат добра статија, а под 40 поени не се положени. Секоја добро напишана статија и објавена на ИГЕО носи дополнителни 15 поени.