Резултати од испитот по ТИС од 23.01.2019.

рб Име и презиме Поени Статија Вкупно
1 Сања Николовска 80    
2 Марија Златкова 68    
3 Марија Николоска 62    
4 Кристина Латиќ 61    
5 Андреј Дуковски 58    
6 Петар Наумоски 55    
7 Катерина Ѓуровска 52    
8 Анастасија Ангеловска 50    
9 Меланија Трајковиќ 49    
10 Антониела Мирческа 40?    
11 Ангела Рубановска 38    
12 Сандра Георгиева 10