РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА, 2016-2017 ГОД.
рб Презиме и име I колок. II колок. Проект Завршен Вкупно Оценка
1 Топалзолева Ивона 38          
2 Павиќевиќ Михајло 33          
3 Алексова Бојана 29          
4 Талеска Драгана 28          
5 Билали Ханис 27          
6 Велески Филип 26          
7 Митрев Тихомир 20?          
8 Божиновска Синоличка 19?          
9 Недев Диме 19?          
10 Димовска Михаела 18?          
11 Крстеска Наталија 18?          
12 Ѓорѓевска Емилија 17          
13 Димитрова Ана 17          
14 Љимани Блерта 16          
15 Дејановски Мартин 16          
16 Наумоска Ивана 15          
17 Иваноска Ангела 15          
18 Рамани Јусра 0          
19 Арслановски Егзон 0          
20 Митреска Марија 0          
21 Талеска Зорица 0          
22              
23              
24              
25              

Со зелена боја-положиле, со жолта и прашалник - да се јават во среда на 14.12., со црвено-паднати.

Поени: од 0 до 40 (макс.). Положени 21-40, за дополагање 18-20, паднати: под 18 поени.