РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ „ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА“, 2015/2016
рб Име и презиме Прв колок. Втор колок. Испит Статија Останато Вкупно Оценка
1 Мартин Ефремовски 36            
2 Ненад Ристиќ 23            
3 Фросина Колевска 23            
4 Стефан Радулов 22            
5 Моника Кузевска 22            
6 Александра Ристевска 20            
7 Ивона Грашкоска 20            
8 Милица Спасовска 19            
9 Младенчо Клечкароски 18            
10 Оливер Василевски 17            
11 Николче Савевски 17            
12 Сабир Мемедов 16            
13 Иво Јовев 14            
14 Кристина Тодоровска 14            
15 Благојче Јанковски 13            
16 Дијаза Лимани 10            
17 Ангела Ристеска 3            
18 Егзон Арслановски 0            
19 Марија Митреска 0            
20 Антон Џини 0            
21 Тања Грандани 0            
22 Горјан Митровски 0            
23 Марио Симуноски 0            
24 Бојан Аврамовски 0            
ЛЕГЕНДА   Положиле
  Да се јават
  Дополнително
  Не положиле