Резултати од предметот Земјата и Вселената, 2017-2018 година

Име и презиме I колок II колок статии вкупно испит оценка
Ивана Илиеска 37          
Мартин Дејановски 22 20        
Оливер Конески 21 28        
Марија Василева 20? 22        
Влатко Ѓорев 20?          
Ана Димитриевска 20? 22        
Драган Талевски 18          
Драган Златков 18          
Драгана Ефтимова 17          
Стефан Аризанковски 16          
Стефан Славковиќ 15          
Кирил Ефремов 14          
Симона Јованоска 13          
Ермира Мемеди 13          
Мухамед Шерифовски 0