Земјата и Вселената 2018-19        
  Име и презиме колок.1 колок.2 испит проектна вкупно
1 Стефан Спирковски 38        
2 Ивана Крстова 35        
3 Мелехат Ејуп 30        
4 Клементина Павловска 28        
5 Исра Лучи 20?        
6 Мирљинда Рамадани 18        
7 Стефани Стомнароска 16        
8 Петар Наумоски 15        
9 Михаел Милошески 10        
10 Хисамедин Беќири 6        
11            
12            
13            
14            
15