Резултати од испитот по предметот Земјата и Вселената од 1.02.2017 и Туристички информациски системи од 26.01.2017.

Земјата и Вселената  
Павичевиќ Михајло 62
Велески Филип 61
Талеска Драгана 60
Цаневска Сара 60
Божиновска Синоличка 48
Наумоска Ивана 46
Митров Тихомир 40?
Ѓорѓевска Емилија 40?
Крстеска Наталија 40?
Димовска Микаела 37
Дејановски Мартин 18
Иваноска Ангела 5
Талеска Зорица 0
Арслановски Егзон 0
   
   
ТИС: 26.01.2017  
Митевска Рената 75
Цветковска Моника 63
Миленковска Габриела 58
Антевска Сања 55
Стојова Сандра 42
Панова Мирјана 40?
Терзиовски Иван 38?
Фидановска Ана 30
Митковски Роберт 10
Стомнароски Филип 0


Кандидатите со 40? поени треба да дополагаат или да изработат солидна статија. Кандидатите под 40 поени се паднати.
Сите кандидати кои имаат објавено или доставено квалитетна статија ќе добијат дополнителни поени за крајната оценка.