РЕЗУЛТАТИ ОД II КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ

ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА ОДРЖАН НА 17.12.2019 ГОДИНА

 


Р.б.

Презиме и име

Бодови

1

Илиеска Елена

35

2

Желчески Давид

28

3

Адеми Белма

26

4

Темелковска Јована

26

5

Ибраими Арсим

23

6

Голиќ Марко

22

7

Павловски Андреј

20

8

Петреска Марија

20

9

Шутески Иле

20

10

Станковиќ Александар

20

11

Димов Љупчо

Да се јави 23.12. во 10 ч

12

Златева Ева

Да се јави 23.12. во 10 ч

13

Даноски Кристијан

9

14

Велески Бобан

4Напомена: Колоквиумот го положиле кандидатите кои освоиле минимум 20 поени (од вкупно 40).

 

                                                                                                         Предметен професор

 

                                                                                                         Проф.д-р Олгица Димитровска