РЕЗУЛТАТИ ОД I КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ

ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА ОДРЖАН НА 19.11.2019 ГОДИНА

 


Р.б.

Презиме и име

Бодови

1

Темелковска Јована

32

2

Адеми Белма

29

3

Ибраими Арсим

28

4

Желчески Давид

27

5

Илиевска Елена

27

6

Голиќ Марко

23

7

Шутески Иле

22

8

Петреска Марија

21

9

Димов Љупчо

21

10

Станковиќ Александар

20

11

Павловски Андреј

20

12

Златева Ева

да се јави

13

Јосифовски Кристијан

15

14

Велески Бобан

6

15

Даноски Кристијан

6

16

Блажовски Петар

5Напомена: Колоквиумот го положиле кандидатите кои освоиле минимум 20 поени (од вкупно 40).

 

                                                                                                         Предметен професор

 

                                                                                                         Проф.д-р Олгица Димитровска