Резултати од Вториот колоквиум по предметот Заштита на животната средина

одржан на 25.12.2019 година

Р.б.

Студент

Бодови

1

Спирковски Стефан

38

2

Стојановска Ведра

32

3

Алексоска Андреа

31

4

Бунарџиевска Емилија

27

5

Ѓорѓиев Теодор

24

6

Рамадани Мирљинда

24

7

Крстова Ивана

22

8

Ејуп Мелехат

21

9

Јовановски Филип

17

10

Наумоски Петар

11

11

Стомнароска Стефани

7

 

Напомена:

Положиле студентите со 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

 

Предметен наставник

__________________________

Проф.д-р Олгица Димитровска