Резултати од II Колоквиум по предметот

ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 20.05.2019 година

 


Студент

Бодови

1.

Димитриовска

Ирена

36

2.

Јовановиќ

Ива

35

3.

Кипријановска

Симона

35

4.

Донева

Теодора

34

5.

Јаневска

Ана

34

6.

Јаневски

Александар

31

7.

Давчевска

Ивана

29

8.

Мамучевски

Мартин

29

9.

Петровски

Марио

27

10.

Хорватовиќ

Стефан

23

11.

Андонов

Кирил

20

12.

Јанева

Ивана

17

13.

Тасевски

Димитар

14

14.

Левковска

Бојана

10

15.

Андоновска

Сара

5

16.

Ристовска

Елеонора

5

17.

Ристова

Анкица

1 

Напомена:

Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

 

 

 

                                                                                                             Предметен професор

                                                                                                                    Проф.д-р Олгица Димитровска