Резултати од I Колоквиум по предметот

ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 08.04.2019 година

 


Студент

Бодови

1.

Јаневски

Александар

35

2.

Донева

Теодора

34

3.

Јаневска

Ана

33

4.

Димитриовска

Ирена

32

5.

Кипријановска

Симона

32

6.

Петровски

Марио

29

7.

Јанева

Ивана

26

8.

Тасевски

Димитар

26

9.

Давчевска

Ивана

25

10.

Хорватовиќ

Стефан

24

11.

Андонов

Кирил

21

12.

Мамучевски

Мартин

21

13.

Јовановиќ

Ива

20

14.

Левковска

Бојана

20

15.

Мостров

Христијан

18

16.

Стојчевски

Ѓорѓи

18

17.

Христов

Александар

13

18.

Ристовска

Елеонора

11

19.

Мартиновска

Христина

10

20.

Андоновска

Сара

10

21.

Ристова

Анкица

6

22.

Петрески

Роберт

6

23.

Крстевска

Теодора

5


 

Напомена:

Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

 

 

 

                                                                                                             Предметен професор

                                                                                                                    Проф.д-р Олгица Димитровска