Резултати од испитите одржани на 10.06.2019 година

 

 

Предмет: Туризам и заштита на животната средина

Положиле: /

Не положиле:

            1. Стојчевски Ѓорѓи

            2. Мартиновска Христина

            3. Тасевски Димитар

 

                                                                                               

                                                                                                            Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска