Резултати од испитот одржан на 04.02.2019 година

 

Предмет: ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Положиле:
            1. Блажевски Виктор
            2. Талевски Драган
            3. Андоновски Виктор
Дополнително да се јават на 06.02. (среда во 9 часот):
            1. Шеќеровиќ Оливер
            2. Златков Драган
Не положиле:
1. Димитровски Кирил
 
Предмет: ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА
Положиле: / 
Не положиле:
            1. Милошевски Михаел
            2. Мишкова Марта
 
Предмет: ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Положиле:
            1. Лотиќ Кристина
            2. Дуковски Андреј
            3. Наумоски Петар
            4. Ангеловска Анастасија
Дополнително да се јават на 06.02. (среда во 9 часот):
            1. Попова Љубица
            2. Лозаноски Стефан
            3. Трајковиќ Меланија
            4. Шабани Берсат
Не положиле:
            1. Мирческа Антонела
            2. Таневски Димитар
            3. Божиновска Елена
            4. Златкова Марија
            5. Стамевски Милош
            6. Антевска Сања
            7. Рубановска Ангела
            8. Ѓуровска Катерина
            9. Георгиева Сандра
 
 
Предметен професор
                                                                                                    
Проф.д-р Олгица Димитровска