Резултати од испитите одржани на 21.01.2019 година

 

Предмет: ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Положиле:

1. Пешовска Ивана
 

Предмет: ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА

Положиле:

            1. Исра Лучи

            2. Мирљинда Рамадани

            3. Стефани Стомнароска

Не положиле:

            1. Хисамедин Беќири

Предмет: ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Положиле:

            1. Николоска Марија

Не положиле:

            1. Ангеловска Анастасија

            2. Трајковиќ Меланија

            3. Лотиќ Кристина

            4. Дуковски Андреј

            5. Златкова Марија

 

Предметен професор

                   

                                                                                                Проф.д-р Олгица Димитровска