Резултати од испитот одржан на 04.02.2020 година

 

Предмет: ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. Мишкова Марта (да се јави на 06.02.2020 во 10 часот)

 

Предмет: ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Положиле:

1.      Видаковиќ Никола

2.      Мартиновска Христина

3.      Стојчевски Ѓорѓи ( да се јави на 06.02.2020 година во 10 часот)

Не положиле:

1.      Антевска Сања

2.      Тодорова Мартина

3.      Спиридоновска Настасја

4.      Андоновска Сара

5.      Ристова Анкица

6.      Стаменковски Марјан

 

                                                                                     Предметен професор

                                                                                                    

Проф.д-р Олгица Димитровска

                                                                                                                           _____________________________