Резултати од испитите одржани на 22.02.2019 година

 

1.      Марија Златкова (да се јави за материјалот од Втор колоквиум на 25.02.2019 во 11 часот)

2.      Рубановска Ангела (не положила)

3.      Божиновска Елена (не положила)

4.      Милошески Михаил (не положил)

5.      Хусамедин Беќири (не положил)                                                                                                

                                                                                                            Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска