Резултати од испитите одржани на 16.09.2019 година

 

Предмет: ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Положиле:

1. Јовановска Симона
Не положиле:

    1. Ефтимона Драгана

    2. пупалеска Георгина 

Предмет: ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА

Положиле: /

Не положиле:

            1. Милошески Михаил

Предмет: ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Положиле:

            1. Тасевски Димитар

Не положиле:

            1. Ристовска Елеонора

 

Предметен професор

                   

                                                                                                Проф.д-р Олгица Димитровска