ИЗВЕСТУВАЊА ОД ПРОФ. Д-Р ОЛГИЦА ДИМИТРОВСКА

05.02.2020

Резултати од испитот одржан на 04.02.2020 година.

27.12.2019

Испитите во јануарско-февруарска сесија ќе се одржат на 15.01.2020 година (I декада) и 04.02.2020 година (II декада) со почеток во 10 часот.

27.12.2019

Резултати од Вториот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 25.12.2019 година. На студентите кои имаат положено оценките ќе им бидат впишани на соодветните датуми кои ќе бидат одредени во јануарско-февруарската сесија.

18.12.2019

Резултати од Вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 17.12.2019 година. На студентите кои имаат положено оценките ќе им бидат впишани на соодветните датуми кои ќе бидат одредени во јануарско-февруарската сесија.

12.12.2019

Се известуваат студентите дека Вториот колоквиум по предметот Основи на географијата ќе се одржи на 17.12.2019 година со почеток во 11 часот во просторија бр.95. Вториот колоквиум по предметот Заштита на животната средина ќе се одржи на 25.12.2019 година со почеток во 12 часот во просторија бр.95.

28.11.2019

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 19.11.2019 година.    

16.09.2019

Резултати од испитот одржан на 16.09.2019 година. 

05.09.2019

Резултати од испитот одржан на 04.09.2019 година. Оценките ќе бидат впишани на 09.09.2019 година.    

11.06.2019

Резултати од испитот одржан на 10.06.2019 година.   

21.05.2019

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на20.05.2019 година. На студентите кои имаат положено оценките ќе им бидат впишани на соодветните датуми кои ќе бидат одредени во сесијата. 

09.04.2019

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 08.04.2019 година. 

22.02.2019

Резултати од испитот одржан на 22.02.2019 година.

05.02.2019

Резултати од испитот одржан на 04.02.2019 година.

22.01.2019

Резултати од испитот одржан на 21.01.2019 година.