Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Активности » Известување за регионалните натпревари по географија

Известување за регионалните натпревари по географија

21.03.2013

Согласно пропозициите во врска со одржување на натпреварите по географија, информираме дека регионалните натпревари по географија за Скопскиот регион ќе се одржат на 30. 03. 2013 година (сабота), со почеток во 10 часот во просториите на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Сите потребни процедури во врска со натпреварот ќе се спроведат во наведениов ден со екипа одредена од страна на Македонското географско друштво. За подетални информации обратете се на: biljana.apostolovska@gmail.com. Ве молиме за координација со Вашите колеги од другите училишта со цел натпреварите да бидат помасовни.
Секретар на Македонско географско друштво

проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска с.р.

Објавено од:

Од категорија: Активности

Leave a Reply

*