Со сјајот на лорандитот Александар Македонски победувал

Како што велат преданијата, моќта на лорандитот прв ја открил Александар Македонски. Се зборува дека фалангата на Александар ги премачкувала своите штитови со лорандит. Воената стратегија на Александар била да напаѓа точно напладне од запад кон исток. Поради судирот на сончевата светлина со минералот на штитовите на војската се создал голем одблесок што го заслепувал и така го разоружувал противникот. Затоа и не зачудува успехот на фалангата на Александар. Не е случајно ниту тоа што на штитовите на фалангата се наоѓало изгравирано познатото сонце од Вергина. Оттаму, можно е да потекнува и култот на Македонците кон Сонцето – сметаат македонските научници.

Автор: Анита Тодорова

Оваа статија е прочитана 6436 пати!

One thought on “Со сјајот на лорандитот Александар Македонски победувал

  1. Александар III Македонски победувал исо тоа што тајната била во тоа што копјата биле подолг од на противникот. Таа тајјна никој не ја кажувал од неговите војници.

Leave a Reply

Your email address will not be published.