Пролетен семинар за професорите по географија во организација на Македонско географско друштво

25.03.2019

Според традицијата на прагот на пролетта, Македонското географско друштво на 20 март 2019 година, го организираше пролетниот семинар за професорите по географија во основните и средните училишта. Семинарот се одржа во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје, а како слушатели беа евидентирани 158 професори по географија.
На овој прв семинар предвиден во програмата за работа на Друштвото за 2019 година, беа презентирани три интересни предавања од:

проф. д-р Александра Лозаноска,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економскиот Институт, Скопје на тема
ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНАТА СИЛА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ТРЕНДОВИ И ПРЕДИЗВИЦИ;

проф. д-р Никола В. Димитров, Декан на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на тема
УЛОГАТА НА НАСТАВНИКОТ ПО ГЕОГРАФИЈА ВО ИСТРАЖУВАЊЕ И ДОКУМЕНТИРАЊЕ НА ЛОКАЛНАТА ГЕОГРАФИЈА и

проф. д-р Благоја Маркоски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно –математички факултет, Институт за географија, Скопје на тема
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА УЧЕБНИКОТ ВО НАСТАВАТА ПО ГЕОГРАФИЈА

Интересните и актуелни теми предизвикаа заинтересираност кај присутните слушатели, кои активно се вклучија со свои прашања и дискусии.

Воедно, професорите беа информирани за настаните кои следат во организација на МГД како:
– државниот натпревар по географија (19 април 2019 година);
– намерата на МГД да учествува со четири најдобри гимназијалци на олимпијадата IESO 2019 во Јужна Кореја;
– симпозиумот по повод 70 години МГД предвиден за 3 и 4 октомври, 2019 година во Охрид и
– Ноември месец на науката, настан кој оваа година ќе биде во организација на Македонско географско друштво.

Присутните беа известени за издавање на јубилејниот 50 –ти број на списанието Географски разгледи, а воедно беа повикани да учествуваат со свои прилози на Геопорталот – електронската географска читанка на Институтот за географија, прва од таков вид во Македонија кој активно постои повеќе години.

За организација и реализација на овој настан благодарност за поддршката до Природно-математичкиот факултет и Институтот за географија.
Голема благодарност до предавачите на семинарот.
Благодарност до регионалните координатори на Македонското географско друштво и нивните залагања за навремено информирање на колегите географи од сите региони.
Благодарност до колегите од Институтот за географија.
Огромна благодарност до моите драги студенти на Институтот за географија и членовите на ИЗСГ „Природник”. Нивната помош во реализација на географските настани секогаш е од непроценливо значење.

Благодарност за сите што бевте дел од семинарот.
Продолжуваме понатаму во остварување на замислата за негување на географијата.

Проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска
Претседател на Македонско географско друштво

Оваа статија е прочитана 6142 пати!

Leave a Reply

Your email address will not be published.