Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Географски вести » Ширење на мов низ Хавајските Острови

Ширење на мов низ Хавајските Острови

Sphagnum palustre овој вид на мов се среќава на целата Северна Хемисфера, но неговото размножување е различно на Хавајските Острови. Новата студија покажува дека овие мовови на Хавајските острови се клонираат во период од 50 000 години и дека претставуваат едни од најстарите повеќе клеточни организми на Земјата.

Се претпоставува дека овој вид на мов на Хавајските острови е пренесен со помош на ветер, а со текот на времето мутирал во посебен вид. Овие мовови биле неодамна истражувани од научникот Ерик Керлин во близина на Кохала Планините на Големиот Остров (Хаваи). Поради тоа што тие се размножуваат на посебен начин со клонирање, а не преку спори нивното разместување на друго место по природен пат засега не е можно. Спорет научникот Керлин на овие острови можно е да има и други видови на овие мовови поради долгиот период на мутирање.

Месното население овие мовови ги користело како лековити билки.

http://news.nationalgeographic.com/news/2011/12/111230-cloning-sex-moss-hawaii-oldest-science/

Извор: http://news.nationalgeographic.com/

Објавено од:

Од категорија: Географски вести · Tags: ,

Leave a Reply

*