Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Активности, Наставни » Од одржаниот симпозиум по повод 70 години од основањетo на Македонско географско друштво

Од одржаниот симпозиум по повод 70 години од основањетo на Македонско географско друштво

19.10.2019

Во чест на одбележување 70 години од основањето на Македонското географско друштво, во периодот од 3 до 4 октомври 2019 година, во Конгресниот центар во Охрид се одржа меѓународен научен симпозиум на тема „Новите трендови во географијата”. Работниот дел на симпозиумот се одвиваше во три сесии: физичка географија, животна средина, ГИС и картографија; социоекономска географија и методика во наставата по географија и просторно планирање. Беа презентирани вкупно 40 труда од автори од повеќе земји, меѓу кои: Србија, Хрватска, Словенија, Полска, Русија, Италија, Шпанија, Шведска, ЈАР, Босна и Херцеговина и Косово. Темите и проблематиките кои се разработуваа ги дефинираа заклучоците кои беа презентирани во завршниот дел на симпозиумот и тоа:

 • Децентрализација на функциите од централно на регионално и локално ниво;
 • Превентивни функционални мерки за сузбивање на емиграциските текови на населението од рурални кон урбани средини и кон други држави;
 • Барање да се посвети внимание на стручната и експертска јавност од страна на политичките структури во институциите;
 • Систематски пристап во третманот кон заштита на животната средина;
 • Функционален развој на стопански активности, наспроти несоодветно искористување на природните ресурси;
 • Преиспитување на пристапот во географското образование во високото, средното и основното образование и
 • Поефикасно прилагодување и прифаќање на стандардите на Европската Унија.

Овој јубилеј беше вистински момент да се покаже благодарност на личности и институции кои се дел од развојниот пат на Македонското географско друштво преку соработка и меѓусебна поддршка. По тој повод беа врачени плакети за посебен придонес во развој на географијата на поранешните претседатели на Друштвото: проф. д-р Васил Граматниковски, проф. д-р Александар Стојмилов, проф. д-р Никола Панов и проф. д-р Благоја Маркоски. Исто така, беа  доделени благодарници на:

 • Проф. д-р Пјотор Мигон за особен придонес во соработката помеѓу Полското географско друштво и Македонското географско друштво;
 • проф. д-р Драгица Живковиќ  за особен придонес во соработката помеѓу Српското географско друштво и Македонското географско друштво;
 • проф. д-р Марко Кревс, за особен придонес во соработката помеѓу Асоцијација на географи на Словенија и Македонското географско друштво и
 • проф. д-р Климент Најденов за особен придонес во соработката помеѓу Бугарското географско друштво и Македонското географско друштво.

Благодарници беа упатени до членовите на Институтот за географија кои Македонското географско друштво го доживуваат како своја креација и инспирација. Воедно, благодарници беа врачени и на регионалните координатори кои со ентузијазам и заложба ги спроведуваат активностите на Македонското географско друштво и придонесуваат за формирање функционална мрежа на територијата на целата држава. Благодарници беа доделени и на поедни наставници кои во изминативе 10 години покажаа извонредни резултати на државните натпревари по географија, како и професори кои во текот на своето работење ја крепеле и граделе географијата низ основното, средното и високото образование.

Симпозиумот се одвиваше во пријатна работна атмосфера и пријателско дружење на различни генерации географи и се заокружи со организирана посета на стариот дел на градот Охрид.

Во име на Македонското географско друштво, упатувам благодарност до сите учесници на настанот, со надеж дека понеле пријатни искуства и спомени од настанот.

На крајот останува да си посакаме што повеќе настани во организација на Македонското географско друштво,  да ја унапредуваме географијата, да сме сé побројни и сé повлијателни.

Нека ни е честит роденденот.

Претседател на Македонско географско друштво, проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска

Оваа статија е прочитана 4704 пати!

Објавено од:

Од категорија: Активности, Наставни · Tags: , ,

Leave a Reply

*

Advertisment ad adsense adlogger