Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "бањи"

Бањски туризам – Катлановска бања

Бањски туризам – Катлановска бања

3.3.2018 Катлановска Бања е еден од најпознатите бањски центри во Република Македонија. Бањата се наоѓа во долниот тек на реката Пчиња, над селото Катланово, на надморска височина од 230 m. Од Скопје е оддалечена околу 25 km, а околу 9 km од Меѓународен Аеродром Скопје. Оваа бања е една од најпосетуваните бањи за жителите од Скопје и скопската околина. Исто така, бањата е посетена и од туристи, а посебно во викендите кога доаѓаат да ја посетат и воедно да … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Термоминералните извори во североисточна Македонија – идни спа-центри?

Термоминералните извори во североисточна Македонија – идни спа-центри?

29.01.2012 Во североисточниот дел на Република Македонија (сливот на Пчиња со Крива Река) има околу 500 регистрирани извори. Најголем број од изворите се со слаб капацитет (издашност) и најчесто се наоѓаат во планинските подрачја, под високите врвови и во долинските страни. Планинските извори се слабо-минерални, студени и одлични за пиење. Некои од нив се користат за полнење на вода. Покрај обични, на неколку места во оваа област се регистрирани појави на термоминерални извори и тоа кај … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Advertisment ad adsense adlogger