За Ѓаволскиот Ѕид, но од научна точка!

21.11.2011. Локалитетот Ѓаволски Ѕид се наоѓа на 2 km јужно-југо­источно од врвот на Богословец и околу…

Сипковски водопади кај Пехчево

    Густата борова и букова шума во пехчевскиот дел на Малешевските Планини со векови ги…