Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "Вруќа Вода"

Термоминералните извори во североисточна Македонија – идни спа-центри?

Термоминералните извори во североисточна Македонија – идни спа-центри?

29.01.2012 Во североисточниот дел на Република Македонија (сливот на Пчиња со Крива Река) има околу 500 регистрирани извори. Најголем број од изворите се со слаб капацитет (издашност) и најчесто се наоѓаат во планинските подрачја, под високите врвови и во долинските страни. Планинските извори се слабо-минерални, студени и одлични за пиење. Некои од нив се користат за полнење на вода. Покрај обични, на неколку места во оваа област се регистрирани појави на термоминерални извори и тоа кај … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Advertisment ad adsense adlogger