Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "географски информациски системи"

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – ВИЗА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ!

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – ВИЗА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ!

7.08.2012 Во сверата на географската наука, а во контекст на новите компјутерски техники и технологии, светски тренд е развојот на Географските Информациски Системи. Тоа се техники и технологии каде просторните податоци дигитално картографски се прикажуваат и се поврзуваат со соодветни податоци (бројни, описни, мултимедијални и други). Ваквите географско-картографски и информатички организирани системи овозможуваат обемни, разновидни и брзи анализи за случувањата во географскиот простор (кој пак опфаќа разни физичко географски, социогеографски и економско географски одлики на конкретна … Read entire article »

Filed under: Наставни

Advertisment ad adsense adlogger