Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Entries tagged with "Глигорије Џилвиџиев"

Географија на танците

Географија на танците

27.06.2017 Државите ширум светот уште во минатото така и денес, освен по јазикот и писмото така и по начинот на танцување се оделуваат од другите држави и народи. Таквите танци се развивале со години најчесто како резултат на верски и племенски обреди во разни облици и утврдени движења. Така во многу држави, народот со танцување запаѓал во транс за да може да комуницира со боговите. Во Европа традиционалните танци водат потекло од верските обичаи, а играњето е во вид на … Read entire article »

Filed under: На тема

Интересни карпести (денудациони) форми на планината Беласица

Интересни карпести (денудациони) форми на планината Беласица

Планината Беласица е позната по бројните водопади (Колешинскиот, Смоларскиот, Габровскиот, Ѓаволскиот, Разиграениот итн.), но оваа планина е богата и со бројни карпести (денудациони) форми во вид на чашки, корита, остенци, прозорци итн. Таквите интересни форми се среќаваат во најголем дел источно од Валандово на западната падинска страна од 500 м.н.в., па се до највисокото планинско било.  Настанати се како резултат на физичките и хемиските влијанија врз гнајсните карпи, како и селективната ерозија на овие карпести … Read entire article »

Filed under: Викенд предлог, Чудесна Македонија

Реката во која има „се“ освен ЗЛАТО

Реката во која има „се“ освен ЗЛАТО

31.08.2016 Анска Река (во изворишниот дел Башибоска Река), настанува со спојување на реките Калдрма Дере и Чамдаш Дере, во близина на селото Башибос, па оттаму доаѓа и името на овој дел од реката. Името Анска Река доаѓа по тоа што во нејзиниот тек од XVIII и XIX век имало повеќе анови кои служеле за одмор на караваните кои патувале за Солун и Струмица. Бидејќи притоката Калдрма Дере има подолг водотек, се зема како изворно продолжение на … Read entire article »

Filed under: На тема, Чудесна Македонија

Пештерата Су Кујусу

Пештерата Су Кујусу

25.04.2016 Во југоисточниот дел на Р. Македонија над селото Севендекли (општина Дојран) под врвот Боскија 720 м.н.в., се наоѓа пештерата Су Кујусу или во превод „Дупка со вода“. До самиот отвор на пештерата не води никаква патека, а и самиот пештерски отвор е делумно сурнат па влегувањето е отежнато. Пештерата досега не била истражувана па затоа не е евидентирана во научната литература. Во јануари оваа година од моја страна заедно со тим од планинарското друштво „Југ“ беа … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

„Прстенски Водопади“- убавина која треба да се види

„Прстенски Водопади“- убавина која треба да се види

На само 10 km од Валандово веднаш до селото Прстен се наоѓаат три прекрасни водопади. Претставуваат ерозивни водопади, а се формирани како резултат на нееднаквото вертикално всекување на Прстенска Река во филитите и песочноците. Првиот Водопад е со висина од 16,5 m, а го сочинуваат два вертикални одсека. Првиот е со висина од 5,5 m и уште еден одсек со висина од 11 m. Двата вертикални одсека се поделени со џиновски лонец, а заедно сочинуваат една … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Зошто да не се отвори рудник во Валандовско!?

Зошто да не се отвори рудник во Валандовско!?

Валандовската Општина го зафаќа југоисточниот дел на Република Македонија. Во целост е сместена во Валандовската Котлина, која иако од сите страни е заградена со планински гребени, благодарение на долината на реката Вардар и на доминантните превои кон Струмица, Дојран, таа е лесно пристапна и комуникативна, не само со соседните котлини, туку и за многу поширок географски простор. Функционалната поврзаност на општината е условена од природните услови, од една страна, а од друга од социо-економските фактори. … Read entire article »

Filed under: Отворено...

Размена на студенти: Егеа Скопје/Егеа Белград, дел во Белград

Размена на студенти: Егеа Скопје/Егеа Белград, дел во Белград

23.02.2012 По точно една година ИЗСГ Природник – ЕГЕА Скопје повторно учествува во размена на студенти. Се работи за jубилејна петта размена, за прв пат со ЕГЕА Белград. Размената е замислена во два дела, прв дел во Белград (16/19.02.2012), а вториот дел во Скопје (01/04.03.2012). До сега е завршен само првиот дел во Белград, па така во оваа прилика ќе се обидеме да ве запознаеме во тој дел. Имено во размената учествуваат по 8 студенти од Македонија … Read entire article »

Filed under: Природник...