Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Entries tagged with "Горан Китевски"

Некои состојби, можности и перспективи на земјоделството во Р. Македонија

Некои состојби, можности и перспективи на земјоделството во Р. Македонија

7.12.2012 Земјоделството низ историјата се јавува како основа на цивилизацијата и напредокот на човештвото. Земјоделството, вршејќи ја основната функција за човекот и неговото преживување, низ самите општествени и историо – географски етапи, аналогно се преобразувало и моделирало, создавајќи комплементарна функционалност во општествените врски. Во поновата историја, земјоделството ја губи примарната вредност, во полза на индустријата и сообраќајот, меѓутоа неговата функција во корелација со примарните потреби на човештвото останале. Низ етапите на раст и развој на човештвото, и … Read entire article »

Filed under: На тема

Студенти од Универзитетот Ломоносов во посета на Институтот за географија

Студенти од Универзитетот Ломоносов во посета на Институтот за географија

Вчера во просториите на Природно – математичкиот факултет, пред група студенти од реномираниот Московски Универзитет „Ломоносов“, од страна на м-р Горан Китевски, беше одржано предавање на тема „Македонската геополитика и регионот“. На предавањето, покрај студентите од Русија, присуствуваше и поголем дел од наставничкиот кадар од Институтот за географија, како и голем број на студенти од самиот географски институт при ПМФ. Претходно, студентите од „Ломоносов“ беа примени од раководителот на Институтот за географија, проф. д-р Никола Панов, … Read entire article »

Filed under: Географски вести