Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Entries tagged with "градови"

Најскапите градови во светот во 2011 година

Најскапите градови во светот во 2011 година

3.03.2012 Неодамна, од страна на британскиот Economist Intelligence Unit (EIU) е напревено истражување за тоа кои се најскапите поголеми градови за живеење, нa крајот на 2011 година. Истражувањето на EIU се спроведува два пати во годината и се состои во споредување на 400 производи и услуги во 131 град во светот, вклучувајќи цени на храна и пијалоци, облека, транспорт, домување и трошоци за школување и рекреација. Цирих за првпат во последните две децении се наоѓа на првото место на … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Напуштени градови

Напуштени градови

16.02.2012 Постојат илјадници целосно напуштени градови во светот. Сите тие ја имаат сета потребна инфраструктура, улиците, куќите, училиштата, но седат празни и безживотни, остануваат да сведочат за животот кој некогаш постоел таму. Причините за нивно иселување се најразлични, поради војни, некои природни катастрофи, ја изживеале својата намена, со текот на времето и слично. Градови со минато, без иднина, кои на прв поглед делуваат и малку морничаво. Ова се некои од најинтересните. Кадикан. Кадикан е иселен град во … Read entire article »

Filed under: На тема

Најзагадените градови во светот во 2011 година

6.02.2012 Многу светски градови претставуваат подрачја со нарушена рамнотежа на животната средина и загадувањето претставува најсериозниот проблем со кој се соочуваат. Животниот простор на човекот се повеќе се стеснува, на просторите на градовите сместени се многу индустриски објекти, густиот автомобилски сообраќај и ослободувањето огромни количества штетни издувни гасови се само некои од факторите кои го прават градскиот простор загрозен и загаден за човекот. Човекот постојани ги губи основните услови за нормално живеење и работење. Истражувајќи кои … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Прошетка низ Македонските градови: Виница

8.01.2012 Градчето Виница се наоѓа во источниот дел на Република Македонија. Сместено е во подножјето на планината Плачковица, во југоисточниот дел на Кочанската Котлина, на надморска височина од 380 до 445 метри. Според сообраќајно-географската положба Виница има локално значење. Низ неа минува еден крак од магистралниот пат кој од Велес, Штип, преку Кочани и Делчево води кон соседна Бугарија. За населеноста на просторот каде денес се простира градот, сведочат неколку локалитети како Горица и Кале Баир кои датираат … Read entire article »

Filed under: На тема