Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "граници"

Уште нешто интересно за географијата на Македонија

Уште нешто интересно за географијата на Македонија

11.03.2012 Ви претставуваме уште неколку можеби слабо познати податоци за Република Македонија, главно резултат на сопствени истражувања. Просечната надморска височина на Република Македонија изнесува 832 метри. Таа се движи помеѓу 44 м кај излезот на реката Вардар од нашата територија и 2753 м (2764 м според постари мерења) на врвот Голем Кораб. Според просечната височина, Македонија е меѓу „највисоките“ држави во Европа. Инаку, вредноста од 832 м е добиена врз основа на просечната височина на десетина милиони … Read entire article »

Filed under: На тема

Advertisment ad adsense adlogger