Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "дигитални модели"

Што се тоа дигитални 3Д модели на просторот?

21.03.2013 3Д модели на просторот претставуваат математички приказ на тридимензионалниот простор. Тое е збир на податоци и други информации во просторот кои компјутерот ги интерпретира како виртуелен објект што се покажува на екранот односно печатачот. Кога зборуваме за 3Д модели на просторот најчесто се мисли на дигитален модел на релјефот или на дигитален модел на теренот (дигитален модел на топографската површина). Дигиталниот модел на релјефот ДМР (анг. Digital Elevation Model – DEM), претставува површина на Земјата … Read entire article »

Filed under: На тема

АСТЕР ГДЕМ – нова верзија на тродимензионалниот модел на релјефот!

АСТЕР ГДЕМ – нова верзија на тродимензионалниот модел на релјефот!

23.11.2011.  Автор: д-р Ивица Милевски. По излегувањето на 3”SRTM дигиталниот модел на релјефот во 2003-та година и на 1” ASTER GDEM дигиталниот модел на релјефот во 2009 година, настана вистинска пресвртница во користењето на 3-Д претставите на релјефот во различни делови на Светот, па и во Република Македонија (доволно е да се погледнат само картите од временските прогнози на нашите телевизии). Овие засега два единствени бесплатни модели со речиси глобална покриеност, заради популарноста, добија нови, подобрени … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Advertisment ad adsense adlogger