Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Entries tagged with "Дувало"

Косел – поствулканска појава или не?

Косел – поствулканска појава или не?

Непосредно до селото Косел, во близина на градот Охрид, се наоѓа геолокалитетот Дувало. Овој геолокалитет јави големи дилеми меѓу околните жители, особено по долготрајните земјотреси во јули 2017 година кога поради исплашеноста на граѓаните излегоа најразлични претпоставки за настанувањето на тогашните земјотреси. Најголем дел од претпоставките беа дека причината за земјотресите е „активирање на вулканот во Косел“ , но во оваа статија ќе ви објасниме што всушност претставува Косел, односно Дувало?Појавата Дувало се наоѓа на … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија