Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "екологија"

Најзагадените градови во светот во 2011 година

6.02.2012 Многу светски градови претставуваат подрачја со нарушена рамнотежа на животната средина и загадувањето претставува најсериозниот проблем со кој се соочуваат. Животниот простор на човекот се повеќе се стеснува, на просторите на градовите сместени се многу индустриски објекти, густиот автомобилски сообраќај и ослободувањето огромни количества штетни издувни гасови се само некои од факторите кои го прават градскиот простор загрозен и загаден за човекот. Човекот постојани ги губи основните услови за нормално живеење и работење. Истражувајќи кои … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Ширење на мов низ Хавајските Острови

Ширење на мов низ Хавајските Острови

Sphagnum palustre овој вид на мов се среќава на целата Северна Хемисфера, но неговото размножување е различно на Хавајските Острови. Новата студија покажува дека овие мовови на Хавајските острови се клонираат во период од 50 000 години и дека претставуваат едни од најстарите повеќе клеточни организми на Земјата. Се претпоставува дека овој вид на мов на Хавајските острови е пренесен со помош на ветер, а со текот на времето мутирал во посебен вид. Овие мовови биле … Read entire article »

Filed under: Географски вести

ЗАДУШЕНИОТ ГРАД: ГЕОГРАФИЈАТА И АРХИТЕКТУРАТА НА СКОПЈЕ

ЗАДУШЕНИОТ ГРАД: ГЕОГРАФИЈАТА И АРХИТЕКТУРАТА НА СКОПЈЕ

25.12.2011   Многу чести се дискусиите за Скоје, главниот град на Република Македонија (како многупати пред, а секако и во иднина) условно речено се дави во радијациони магли (прашина, чад, издувни гасови). Сите се прашуваат зошто, како да го надминеме овој проблем, кој е виновен итн. На овие и бројни други прашања одговори има, но прашање е дали некој сака да ги слушне, а камоли да постапи по нив. Имено, Скопје е град лоциран во Скопската Котлина … Read entire article »

Filed under: На тема, Отворено...

Каде се складира нуклеарниот отпад?

Каде се складира нуклеарниот отпад?

Радиоактивност е својство на некои врсти на атоми да ja променуваaт нивната атомска структура и притоа да емитираат енергија во вид на зрачење. Таа промена се нарекува радиоактивно зрачење. Кога се зборува за опасностите од зрачењето обично се мисли на јонизирачкото зрачење. Тоа е зрачење кое има доволно енергија за да се јонизираат атомите во телото. Како резултат на тие јони се нарушуваат биохемиските процеси во клетките , кои можат да доведат до пореметување во … Read entire article »

Filed under: По Светот

ЈАЛОВИНАТА ОД ТОРАНИЦА ЈА ЗАГАДИ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

17.11.2011 Превземено од: Телма Државниот инспектор за животна средина ги објави резултатите од еколошката катасрофа која пред една недела се случи кога голема количина јаловина беше испуштена од рудникот „Тораница“. Мострите земени од седум места по течението на Тораничка и Крива река, покажаа три пати поголемо присуството на тешки метали над дозволеното. Државниот инспекторат ќе поднесе санкции за сопственикот на Тораница, компанијата „Индоминерали и метали“ како и за одговорното лице вработени во рудникот. Резултатите од земените мостри … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Воздухот е загаден, ама дозволено?!

17.11.2011. Превземено од весникот Вечер. Зголемување на загадувањето, според Министерството за животна средина, се очекува во зимскиот период, поради вклучувањето на топланите и загревањето на домовите. Скопјани може да здивнат бидејќи загаденоста на воздухот се движи во рамки на дозволените граници. Ова, барем, го покажале резултатите од скоро поставените мониторинг станици кои го мерат нивото на сулфурни и азотни оксиди во воздухот. Покачување на вредностите се очекува во зима, поради работата на топланите и на грејните тела во … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Еколошка катастрофа во Тораница

Јаловина со отровни материи од рудникот се излеала од рудникот „Тораница“. Отровни материи како арсен, олово, цинк кадмиум и нус-продукти од процесот на експлоатација на рудата директно се излеале во Крива Река и предизвиклеа еколошка катастрофа, чии последици ќе се чувствуваат следните неколку децнии. Жителите на Крива Паланка велат дека истурање на отровни материи од рудникот имало и порано, известува телевизијата Телма. Причините за излевањето на јаловината сè уште не се утврдени, но се претпоставува дека слегнатиот асфалт ја притиснал цевката и заради блокада на шахтите од  двете страни на патот истекла јаловина. По кратко време било запрено истекувањето на јаловината од погоните, но не можело да се запре и излевање од цевката. Цевководот долг 2,5 километри кој ги пренесува отровните материи од погонот до јаловиштето, наводно  поради  тектонски поместувања на земјиштето. … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Advertisment ad adsense adlogger