Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "економија"

Колку реално се богати Европјаните?

Колку реално се богати Европјаните?

08.12.2017 Сте се запрашале ли некогаш колку изнесува богатството на луѓето кои живеат во различни држави? Jакуб Мариан е лингвист, математичар и уметник од Република Чешка, кој има основано едукативен блог на кој се објавени негови дела, карти и книги од областа на математиката, музиката, физиката и слично. Јакуб Мариан, исто така, изработува карти со различна тематика. Една од објавените карти е и картата која ја покажува распределбата на богатство во Европа. Податоците врз основа на кои … Read entire article »

Filed under: Географски вести, По Светот

Туризмот во групата на најбрзо растечките индустрии на 21 век

Туризмот во групата на најбрзо растечките индустрии на 21 век

16.01.2012 Врз основа на проценките на развојот на светската економија во текот на 21 век приоритетно место ќе имаат три индустриски сектори и тоа: информатичката технологија, телекомуникациите и туризмот. Туризмот претставува сложена општествена, економска, културна и просторна појава и еден од најкарактеристичните глобални феномени. Улогата и значењето на туризмот е огромно, затоа што тој ја храни државната економија, го стимулира развојниот процес, го оживува природното и културното наследство, помага во одржување на меѓународниот мир и разбирање помеѓу … Read entire article »

Filed under: На тема

Advertisment ad adsense adlogger