Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Entries tagged with "извори"

Смрдлива Вода-село Коњско

Смрдлива Вода-село Коњско

Туристичкиот локалитет Смрдлива Вода, се наоѓа на надморска височина од 850 метри, а од градот Гевгелија е оддалечен 24 километри. Го зафаќа просторот помеѓу врвовите Флора, Аџибарица, Белези и селото Коњско. Просторот располага со следниве атрактивно- рекреативни објекти: -минерални извори кај народот познати како „Смрдлива вода“ од каде што и целиот локалитет го добил своето име. Се нарекуваа така поради непријатната миризба на водата на „расипено јајце“. По својот хемиски состав се хидрокарбонатни, минерализирани, слабо кисели … Read entire article »

Filed under: Викенд предлог

Најголемиот карстен извор во Република Македонија

Најголемиот карстен извор во Република Македонија

На териоторијата на Р. Македонија се регистрирани петнаесетина извори- карстни врутоци чија штедрост надминува 1 м3/с. Сите тие се застапени во западните делови на Р. Македонија. На Јадранскиот слив припаѓаат пет вакви извори, на потесното сливно подрачје на реката Вардар четири, колку што ги има и во сливот на реката Треска и по еден во сливот на Бабуна и Црна Река. Најголем карсен извор е Острово кај манастирот Св. Наум, во јужното крајбрежје на Охридското Езеро. … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Живот во најнедостапните места на Планетата Земја

Живот во најнедостапните места на Планетата Земја

Британските научници неодамна ги објавија резултатите од истражувањата на најнедостапните места на Планетата Земја, а тоа се кратерите на подводните вулкани. Нивните длабински снимки покажале дека во топлата вода од термалните извори на дното на Индискиот Океан кај југозападниот Индиски гребен живеат: морски краставици, полжави па дури и необични ракови од кои некои можеби припаѓаат на досега непознати видови. Овие хидротермални извори за прв пат биле откриени во 1977 година. Овие подводни „оџаци“ во околината испуштаат … Read entire article »

Filed under: По Светот