Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "компјутери"

Компјутерите во географијата…

Компјутерите во географијата…

30.11.2011. Автор: д-р Ивица Милевски Во современиот свет, компјутерско-информатичките технологии се навлезени во речиси сите сфери од животот и претставуваат секојдневна потреба и неопходност. Овие технологии овозможуваат забрзан општествен прогрес, па затоа нивната застапеност и користење е показател за степенот на развиеност на некој регион или држава. Во Република Македонија, степенот на користење на компјутерско-информатичките технологии (особено интернетот) сеуште е на релативно ниско ниво и значително заостануваме зад развиените, па и зад некои соседни земји. За да … Read entire article »

Filed under: Наставни

Advertisment ad adsense adlogger