Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "Кратово"

Убавините на Рашковец – долината помеѓу кратовските вулкани!

Убавините на Рашковец – долината помеѓу кратовските вулкани!

5.03.2019 Кратовската област е позната по карактеристичниот палеовулкански пејзаж кој се одликува со бројни вулкански купи, некови, траги од течење на лава, вулкански бомби и сл. Ваквата релјефна морфопластика се одразила и на хидрографските, почвени, вегетациски и останати природни, па и социо-економски карактеристики на овој простор. За жал, голем дел од уникатните појави и локалитети со кои изобилува подрачјето околу Кратово, сеуште не се доволно истражени, ниту презентирани на пошироката јавност. Токму затоа, во оваа статија … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Кратово – град на средновековни кули и мостови

Кратово – град на средновековни кули и мостови

17.03.2014 Градот Кратово, кој се наоѓа на западното подножје на Осоговските Планини (или т.н. Лисечка Планина) е познат како еден од најстарите „живи“ градови на Балканот. Има уникатна положба и архитектура, а особено плени со своите кули и мостови. Тие зборуваат за богатото минато на градот, но укажуваат и за неговата моќ, бидејќи се проценува дека во својот максимум, некаде околу 17-тиот век, Кратово имало речиси 50.000 жители! Во тој период претставувал еден од главните рударски … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Нешто ново за Цоцев Камен-чудото од карпа

Нешто ново за Цоцев Камен-чудото од карпа

16.11.2011. Автори: д-р Ивица Милевски (географ) и м-р Василка Димитровска (археолог) Цоцев Камен е интересна геоморфолошка (денуда­ци­она) појава-карпа во вид на стог, а воедно и маркантен археолошки локалитет кој се наоѓа 15 km западно од Кратово, на десната долинска страна на повремениот водотек Врлеј (или Врлеј Дол), 1.7 km спротиводно од неговиот влив во Крива Река. Локалитетот е речиси подеднакво оддалечен (по 2 km) од селата Коњух на запад и Шопско Рударе на исток. Надморската височина пак … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Advertisment ad adsense adlogger