Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "Крива Паланка"

Козјак, Герман и Билино – неоткриена планинска убавина на североистокот на Македонија

Козјак, Герман и Билино – неоткриена планинска убавина на североистокот на Македонија

22.02.2012 Поради положбата во однос на останатиот дел од Македонија, планините Козјак, Герман и Билино кои се протегаат покрај самата граница со Србија се многу слабо посетени. Меѓутоа, интересниот релјеф со бројните атрактивни форми, пријатната клима, чистиот воздух, многуте рекички со брзаци, слапови и мали водопади, природната вегетација и културно-историските споменици претставуваат доволен мотив да се прошета по овие планини. Планината Козјак е средно висока планина со лачно протегање, од границата со Србија кон југоисток. Највисок врв … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Станечки водопади кај Крива Паланка

Станечки водопади кај Крива Паланка

23.01.2012 Станечки водопад или Станечки водопади на Козја Река (десна притока на Дурачка Река, која во градот Крива Паланка се влева во Крива Река), се наоѓаат во северниот дел на Осоговските Планини, кај с. Станци, 8 км јужно од Крива Паланка. До самото село Станци во долината на Дурачка Река, води асфалтен пат долг 5 км. Потоа се тргнува по патека која води покрај Козја Река и по околу 3 км или 30-тина минути пешачење се … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

За хидрографските одлики на Крива Река

За хидрографските одлики на Крива Река

7.12.2011.  Автор: д-р Ивица Милевски Крива Река е најдолга, а по површина на сливот најголема притока на реката Пчиња. Извира на Осоговските Планини, северно од Царев Врв (2085 m), на надморска височина од 1932 m, а во Пчиња се влива кај с. Клечовце, на надморска височина од 294 m. Според тоа, вкупниот пад на реката изнесува 1638 m, а со оглед на должината од 79.4 km, просечниот пад е 20.6 ‰. Oд изворот до Крива Паланка … Read entire article »

Filed under: На тема

Advertisment ad adsense adlogger