Мегалитската опсерваторија Кокино

20.12.2011. Автор: Рената Здравеска Археолошкиот локалитет “Татиќев Камен”, денес повеќе познат како Мегалитска опсерваторија Кокино (според…

Што е мегалитска опсерваторија?

Терминот „мегалитска опсерваторија“, кој во последно време често се користи кај нас е релативно нејасен, непрецизен…

Нешто ново за Цоцев Камен-чудото од карпа

16.11.2011. Автори: д-р Ивица Милевски (географ) и м-р Василка Димитровска (археолог) Цоцев Камен е интересна геоморфолошка…