Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "настава"

Образование на ученици со оштетен вид и географија во наставата со слепи и слабовидни лица

Образование на ученици со оштетен вид и  географија во наставата со слепи и слабовидни лица

25.03.2018 Образованието на лицата со оштетен вид (слепите) започнува да се развива кон крајот на 18 и во почетокот на 19 век, истото е инспирирано од неколку историски случки и личности. Најпрво Дени Дидро напишал есеј со наслов „Писмо за слепите за оние кои гледаат“, текстот е плод и инспирација од способноста и успехот на неколку слепи лица, како што биле математичарот Саундрес и слепата пијанистка Марија Терезија фон Парадис. Идејата на Дени Дидро за образование … Read entire article »

Filed under: На тема, Отворено...

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – ВИЗА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ!

7.08.2012 Во сверата на географската наука, а во контекст на новите компјутерски техники и технологии, светски тренд е развојот на Географските Информациски Системи. Тоа се техники и технологии каде просторните податоци дигитално картографски се прикажуваат и се поврзуваат со соодветни податоци (бројни, описни, мултимедијални и други). Ваквите географско-картографски и информатички организирани системи овозможуваат обемни, разновидни и брзи анализи за случувањата во географскиот простор (кој пак опфаќа разни физичко географски, социогеографски и економско географски одлики на конкретна … Read entire article »

Filed under: Наставни

Институтот за географија успешно се претставува на меѓународниот саем „Денови на образование и кариера 2012″

Институтот за географија успешно се претставува на меѓународниот саем „Денови на образование и кариера 2012″

27.04.2012  На меѓународниот саем „Денови на образование и кариера 2012″, кој почна во вторник, 24-ти април, во 18 часот на Скопски саем, Хала 4, беа претставени студиски програми од 12 земји од светот. На Саемот се претставуваaт вкупно 45 универзитети со повеќе од 170 факултети од земјава и странство. Средношколците, студентите и професионалците од различни области можат да се запознаат со студиски програми во дванаесет држави од целиот свет, меѓу кои Грција, Бугарија, Турција, Словенија, Хрватска, … Read entire article »

Filed under: Географски вести

СТУДИРАЈ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА!

СТУДИРАЈ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА!

Почитувани,  Институтот за географија е најстара високошколска установа во Република Македонија од областа на географијата. Високостручниот потенцијал, богатото искуство од над 90 години, одличната просторна и техничка опременост, овозможуваат студирање по најсовремени светски стандарди. Освен додипломски студии, на Институтот се организираат магистерски и докторски студии, со што целосно е заокружен наставниот процес до највисоко ниво. Во моментот на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје егзистираат четири акредитирани студиски програми од прв циклус и тоа: НАСТАВНА ГЕОГРАФИЈА. … Read entire article »

Filed under: Наставни

Еднодневна теренска настава со студентите до ридот Иланџа

Еднодневна теренска настава со студентите до ридот Иланџа

2.04.2012 Денес со студентите од прва и втора година на Институтот за географија (наставна насока и ГИС) се изведе еднодневна теренска настава до ридот Иланџа, десетина километри источно од Велес. Главна цел на теренската настава беше запознавање на студентите со географскиот простор на овој дел од Македонија (геологија, релјеф, клима), потоа ориентација и користење на топографски карти и користење на ГПС уреди. Патувањето во организација на Инстиутот за географија (под раководство на проф. д-р Благоја Маркоски) … Read entire article »

Filed under: Наставни

Теренска настава-прирачник по географија

Теренска настава-прирачник по географија

Во септември 2011 година, од печат излезе прирачникот по географија Теренска настава. Автори на учебникот се универзитетските професори д-р Никола В. Димитров, доцент на Факултетот за бизнис и логистика при Универзитетот Гоце Делчев и проф. д-р Благоја Маркоски, редовен професор на Институтот за географија-ПМФ, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј. Издавач на прирачникот е ГЕОМАП од Скопје. Ова е прв прирачник кој во целост ги запознава и води наставниците по географија, во теориските и практичните вештини … Read entire article »

Filed under: Наставни

Наставни соопштенија за студентите

Овде ќе ги добивате и најновите соопштенија поврзани со наставата. … Read entire article »

Filed under: Наставни

Advertisment ad adsense adlogger