Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "острово"

Најголемиот карстен извор во Република Македонија

Најголемиот карстен извор во Република Македонија

На териоторијата на Р. Македонија се регистрирани петнаесетина извори- карстни врутоци чија штедрост надминува 1 м3/с. Сите тие се застапени во западните делови на Р. Македонија. На Јадранскиот слив припаѓаат пет вакви извори, на потесното сливно подрачје на реката Вардар четири, колку што ги има и во сливот на реката Треска и по еден во сливот на Бабуна и Црна Река. Најголем карсен извор е Острово кај манастирот Св. Наум, во јужното крајбрежје на Охридското Езеро. … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Покрај Голем Град, во Македонија има уште десетици други острови!

Покрај Голем Град, во Македонија има уште десетици други острови!

14.01.2012 Вообичаено се смета дека островот Голем Град во југозападниот дел на Преспанското Езеро е единствениот остров во Република Македонија. Меѓутоа, тоа е сосема погрешно. Всушност, Голем Град е само најголемиот остров во нашата држава, бидејќи има уште десетици други острови по реките и вештачките езера, а некои од нив се исто така доста интересни. За островот Голем Град доста е пишувано и кажувано. Тој се наоѓа близу граничното тромеѓе помеѓу Македонија, Албанија и Грција, 2 км … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Advertisment ad adsense adlogger