Приматијада (Албена) 2012

Приматијада претставува научно-спортско натпреварување на студентите од природно-математичките факултети, од повеќе држави: Србија, Црна Гора, Македонија,…