Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "природни катастрофи"

Најголемите природни непогоди во Македонија во последните 100 години!

Најголемите природни непогоди во Македонија во последните 100 години!

28.09.2016 Подрачјето на Република Македонија има такви географски карактеристики што погодуваат за честа појава на некои природни непогоди: земјотреси, поплави, порои, свлечишта и одрони, лавини, суши, топлотни (па и студени) бранови и др. До пред неколку децении, споменатите непогоди се сметаа за типично природни, односно настанати по природен пат. Сепак, во последно време се увидува дека човекот има се поголемо директно или индиректно влијание врз појава и честината на споменатите непогоди (освен земјотресите), а особено врз ризикот … Read entire article »

Filed under: На тема

Колкав е ризикот од удар на опасен астероид на Земјата?

Колкав е ризикот од удар на опасен астероид на Земјата?

17.05.2012 Во последно време, во медиумите се почесто се изнесуваат информации за можна опасност по Земјата од удар на астероид со помали или поголеми димензии. Исто така, често се појавуваат „загрижувачки вести“ дека на мало растојание (обично неколку десетици или стотици илјади км)   покрај Земјата поминал астероид со големина на „автомобил“, „автобус“ и слично. Оние кои ги изнесуваат таквите информации, освен бомбастичниот наслов, обично не навлегуваат во суштината, а тоа е колкав е вистинскиот ризик … Read entire article »

Filed under: На тема

Зошто има чести појави на лавини долж патот Маврово-Дебар

Зошто има чести појави на лавини долж патот Маврово-Дебар

26.02.2012 Во зимскиот период од годината, особено во месеците февруари и март, во долината на реката Радика има чести појави на лавини. Тие најмногу се јавуваат од Торбешки Мост, па низводно се до Бошков Мост кај с. Скудриње. Бидејќи на одреден дел (во должина од 25 км) овде поминува регионалниот пат Маврово-Дебар, токму овој пат е често на „удар“ на лавините, предизвикувајќи прекини на сообраќајот, оштетувања на патот и предизвикувајќи опасности по животот на луѓето. За … Read entire article »

Filed under: На тема

Advertisment ad adsense adlogger