Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Entries tagged with "Скопје"

60 ГОДИНИ ОД ГОЛЕМАТА ПОПЛАВА КОЈА ГО ПОГОДИ СКОПЈЕ

60 ГОДИНИ ОД ГОЛЕМАТА ПОПЛАВА КОЈА ГО ПОГОДИ СКОПЈЕ

На 16 ноември 1962 година, градот Скопје беше погоден од големо невреме кое го зафати западниот дел од територијата на Македонија. Невремето кое предизвика обилни врнежи на сливните подрачја на реките Вардар и Треска предизвика зголемено истекување на водите низ нивните речни корита. Во тие моменти, нивото на реката Вардар изнесувало +345 cm висина, што одоговара на протек од 1.321 m3 во секунда. Воедно оваа поплава предизвикала најголеми штети од сите поплави кои низ текот … Read entire article »

Filed under: Географски вести

На 6.08.2016 година, над поширокото подрачје на градот Скопје паднала водна маса колку една солидна вештачка акумулација!

На 6.08.2016 година, над поширокото подрачје на градот Скопје паднала водна маса колку една солидна вештачка акумулација!

20.08.2016 Според изведените интерполациски анализи и софтверски-базираното моделирање, а врз основа на официјалните податоци на УХМР, произлегува дека за само 4 часа, на 6.08.2016 година, на поширокото подрачје на градот Скопје (од падините на Водно, до падините на Скопска Црна Гора), наврнал дожд со кој би се наполнила една солидна вештачка акумулација. Имено, на површина од околу 460 km кв. (или 460 милиони метри квадратни) кој го зафаќа овој дел од Скопската Котлина, според нашиот модел, просечно … Read entire article »

Filed under: На тема

Од Архивата: Студентска размена со Нови Сад, 2005.

Од Архивата: Студентска размена со Нови Сад, 2005.

Околу една година по официјалното реактивирање на ИЗСГ “Природник“ и неколку месеци вклученост во интернет мрежата на ЕГЕА (Европската географска асоцијација на студенти и млади географи) следеше и првата меѓународна активност, студентската размена со ЕГЕА Нови Сад. Падна договор првиот дел од размената да се реализира во Нови Сад во периодот 21-26.03.2005 година. Интересот за учество кај нашите студенти беше голем, што и не беше невообичаено со оглед на тоа што во тоа време редовниот состанок на ИЗСГ Природник … Read entire article »

Filed under: Природник...