Лагуна Верде и Лагуна Колорада – најфасцинантните солени езера во Јужна Америка

05.05.2020 Во северниот дел на Чиле, на граница со Боливија, односно во подножјето на вулканот Ликанкабур…

Висорамнината ,,Алтиплано” – една од најголемите, највисоките и најфасцинантните во Светот!

01.05.2020 Андите (Аконкагва, 7035 m) претставуваат планински венец кој се наоѓа долж западниот дел на Јужна…

Вулканот Вакаари – „повторно видлив“

16.12.2019 Деновиве од земјата на Маорите, односно Нов Зеланд одекна веста за најновата вулканска активност, т.е.…

Западна туристичка магистрала

14.06.2017 За нашата држава, Република Македонија, може слободно да се каже дека претставува простор каде речиси…

Вевчанските природни планински езера

Планината Јабланица (Црн Камен, 2257 m) се наоѓа во крајниот југозападен дел на Р.Македонија, односно северозападно…

ЧИЛЕ – ЗЕМЈАТА ПОМЕЃУ АНДИТЕ И ТИХИОТ ОКЕАН

Чиле или според официјалниот назив Република Чиле, се наоѓа во југозападот дел на Јужна Америка. Чиле…

Нов Зеланд – Земјата на Маорите

07.08.2013  Нов Зеланд е островска држава која се наоѓа во југозападниот дел на Тихи Океан или…

Туристичко вреднување (валоризација) на Вевчани

Овој текст претставува еден обид за валоризација на туристичките можности на Вевчани. Вредно е да се…

Неколку карактеристики на Иран и неговото богатство на нафта

 Кога станува збор за нафтата значајно е да се напомене дека таа во денешно време претставува…

Некои состојби, можности и перспективи на земјоделството во Р. Македонија

7.12.2012 Земјоделството низ историјата се јавува како основа на цивилизацијата и напредокот на човештвото. Земјоделството, вршејќи…

Република Словенија

28.11.2012 Словенија (46° 03′ 05″ N, 14° 30′ 21″ E) го зафаќа северозападниот дел на Балканскиот…

Некои карактеристики на Текстилната индустрија во Светот и кај нас

06.11.2012 Текстилната индустрија е мошне значајна индустриска гранка како во светот, така и кај нас. Исто…

НЕКОИ ПОКАЗАТЕЛИ И КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА НАТАЛИТЕТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Наталитетот е еден од елементите кој заслужува посебно внимание. Имено, во изминатиов период истиот е доста…

Физичко-географски карактеристики на Охридско-струшка котлина

Охридско-струшката котлина го зафаќа крајниот југозападен дел на Република Македонија. Котлината е во склоп на Западно-македонската…

СИНГАПУР

Сингапур (1° 21′ 25.49″ N, 103° 49′ 10.18″ E) е град-држава кој се наоѓа во Југоисточна…

ПЕШТЕРИ НА ПЛАНИНАТА ГАЛИЧИЦА

Кога станува збор за планината Галичица неминовно е да се споменат процесите на карстификација. Тоа е…

МЕТЕОРИ

Земјата патува околу Сонцето. Кога таа ќе влезе во регион кој содржи прав од кометите, честичките…