Се менува климата во Македонија?

30.01.2012 Во последно време многу често се зборува за климатски промени и нивните ефекти врз Земјата…